شمشيرآخته ام من؛
ثمره ي عطوفتي ناگاه و نا نجيب ،
تجسم دير پاي ذهن شالي
در تقلاي نافرجام و تهي از سبزينگي
وقامت ناساز ايمانم ،
درهم و ناموزون
كه ديريست با شرم و تشويش خويش پيمانه ميزند.

   |    مشاهده و ثبت نظر (0)

تحمل پذیری خطا مقاومت اجزائی از کل یک سیستم است که به علت نقص یا از کار افتادن اجزای دیگر که به سبب اصطحکاک و ناکارآمدی، ضعف کیفیت ویا فشار ناگهانی دچار افت کارائی و کاهش بازدهی می شود.

ادامه ...

   |    مشاهده و ثبت نظر (0)

داستان مكرر فروريختن پيكرة انساني در طي قرون در حاليكه بشر را مدام نويد تمدن مي‌داد ماحصل‌اش خاطرة مشوش و خونين تاريخ است

ادامه ...

   |    مشاهده و ثبت نظر (0)

هستیِ رسته و هستیِ بسته

دو نوع واقعه ای که جان در آن با عالمِ بیرونِ خود مواجهه ای درهم آمیزنده و
وحدت طلبانه می کند و در یکی از این دو، درون به بیرون می میزد و آن را هستیِ نو
می بخشد و در آن دیگری، بیرون به درون فرو می ریزد و هستیِ آنرا همچون هستیِ خویش
می سازد.

ادامه ...

   |    مشاهده و ثبت نظر (1)

[1]